Kapat

İŞ YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

TEB Girişim Evi’nde girişimcilerimize projelerini geliştirme, hayata geçirme veya mevcut işlerini doğru bir şekilde yürütmelerine yönelik olarak bire bir danışmanlık hizmeleri evrmekteyiz.

Danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı aşağıdaki gibidir.

İş Fikri/Projesi olan girişimcilere, girişimlerine başlamadan önce;

Girişimcilerin iş fikri/projelerine yönelik doğru iş modelinin belirlenmesi ve kurulacak olan işletmeleri için etkin bir iş planının oluşturulması adına aşağıda belirtilen konu başlıklarında danışmanlık hizmeti verilmektedir;

 • Ürün/hizmet türlerinin sınıflandırılması, kullanım alanlarının belirlenmesi ve faydaların tespiti
 • Ürün/hizmetin rekabet, teknoloji ve pazar özelliklerine göre konumlandırılması, geliştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gelişim hedeflerinin oluşturulması
 • Potansiyeli yüksek hedef müşteri gruplarının belirlenmesi
 • Hedef müşteri bazında rekabetin etkisinin azaltılmasına yönelik aksiyonların planlanması
 • Ürün/hizmet fiyatlandırma politikasının belirlenmesi
 • İş Modeli Operasyon Yapısının Belirlenmesi/Geliştirilmesi
 • İş Modeli Finansman Yapısının Belirlenmesi/Geliştirilmesi
 • Girişimci - İş Modeline Ait Riskler ve Önlemlerin Belirlenmesi
 • Girişimci İş Fikri Sunumlarının Hazırlanması ve Sunum Tekniklerinin Geliştirilmesi

Kuruluş aşamasını tamamlamış girişimcilere;

Kuruluş aşamasını tamamlamış ve/veya belirli bir ciro yapısına ulaşmış girişimcilere, satış-pazarlama, üretim/operasyon, yönetim ve örgütlenme ile finansal konularda danışmanlık hizmeti sağlanarak, işletmelerin etkin bir büyüme dönemi planlayabilmeleri ve yönetebilmeleri hedeflenmektedir.

Girişimciler;

 • Ürün/hizmet çeşitlendirme
 • Müşteri çeşitlendirme
 • Üretim/Operasyon ve Tedarik Yönetimi
 • Örgütlenme ve Örgüt Yapısının Geliştirilmesi
 • Nakit Akış Planlama ve Yönetimi
 • Sermaye Planlama ve Yönetimi gibi işletme yönetimi konularında destek alabilmektedirler.