Kapat

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., işletme sahiplerine, yöneticilerine ve girişimcilere işletme geliştirme çalışmalarında ihtiyaç duydukları "Eğitim", "Danışmanlık" ve "Proje Uygulama" hizmetleri vermektedir. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi akademik birikimini sektör deneyimleriyle bir araya getirmiş danışmanlarıyla 17 yıldır faaliyet göstermektedir.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi faaliyetlerini iki ana eksende yürütmektedir. Bunlar “Büyüme, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Projeleri Grubu” ve “Girişimciliğin Geliştirilmesi Projeleri Grubu”dur. Firmamız her iki faaliyet alanında da geliştirdiği hizmet türleri, uygulama yöntemleri ve örnek projeleri ile öncü konumdadır.

Ülkemizde yapılan iş kurma hedefli girişimcilik programlarının hemen hemen tümünde yer alan şirket, pek çok proje tipinin Türkiye’de ilk uygulayıcısı olmuştur. 1998 yılında KOSGEB kurumu adına ülkemizin ilk “Girişimciler için İş Planı Rehberi” firmamız tarafından hazırlanmıştır.  KOBİ Kurumsal Gelişim Projeleri alanında ise uygulamalı eğitim ve danışmanlık hizmetleri ve toplu programlar ile ekonomik ve etkili hizmet yöntemleri geliştirmiştir. Her iki faaliyet alanında da ülkemizin tüm yörelerinde girişimcilere ve işletme sahiplerine hizmet götürmüştür.

1996–97 yıllarında Dünya Bankası finansmanı ile T.C. Hazine Müsteşarlığı – TOBB – KOSGEB işbirliği yürütülen “İşgücü Uyum Projesi” girişimcilik ve iş kurma projeleri alanında ilk örneği teşkil etmektedir. Bu proje Dünya Bankası finansmanlı projeler arasında 1998 yılında “En İyi Uygulama” seçilmiştir.

2002 yılından itibaren yine Dünya Bankası finansmanı ve KOSGEB’in yürütücülüğü ile başlatılan “KÖİDD - Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği” projesi 2005 yılının sonuna kadar devam etmiştir. Bu proje kapsamında Dünya Bankası ve KOSGEB ülkemizde değişik hizmet sağlayıcı danışmanlık firmaları ile çalışmıştır. Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi bugüne kadar 5.000’den fazla girişimci ile çalışmış ve 400’e yakın yeni işletme kurulmasına öncülük etmiştir.

Büyüme, Stratejik Yönetim ve Kurumsal Gelişim Projeleri alanında firmaların ihtiyaçlarına uygun hizmetler geliştirmek konusunda sürekli çalışan firmamız, stratejik yönetim ve planlama sistemlerinin kurulması amacıyla oluşturduğu “İş Planına Dayalı İşletme Yönetimi” eğitim ve danışmanlık programı ile 500’ün üzerinde KOBİ’ye ulaşmıştır. Bu yöntem 2003 yılında Avrupa Eğitim Vakfı tarafından ülkemizde KOBİ’lerin girişimciliğine ve kurumsal gelişimine yönelik verilen en etkili eğitim ve danışmanlık hizmeti yöntemi seçilmiştir.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., 2005 yılından bu yana Türk Ekonomi Bankası’nın başta Ticari Bankacılık olmak üzere çok sayıda iş koluna stratejik yönetim danışmanlığı vermektedir. Ayrıca KOBİ Bankacılığı kapsamında 10 yıldan bu yana KOBİ Akademi, KOBİ Danışmanı Yetiştirme Programı, İller için Gelecek Stratejileri Konferansı gibi finansal olmayan bankacılık hizmetleri grubunda çok sayıda farklı ve yenilikçi hizmetlerin tasarım ve uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Girişim Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Ltd. Şti., 2012 yılında planlaması yapılan TEB Girişim Bankacılığı kapsamında, finansal olmayan hizmetler kapsamında TEB Girişim Evi hizmet modelini tasarlamış ve 2013 yılı Şubat ayında uygulama hizmetlerini başlatmıştır. Başlangıcından itibaren hızla ülkemiz ekosistemine yoğun katkı veren TEB Girişim Evi Modeli farklı kurumlarla işbirlikleri ile ülkemiz sathına yayılmıştır. Bugün TİM-TEB Girişimi Evi adı altında 4 ilde aktif olan Girişim Evi modelin, 2015 yılı sonunda 10 ilde hizmet vermesi hedeflenmektedir.