Kapat

Trakya Kalkınma Ajansı

Trakya Kalkınma Ajansı’nın nihai hedefi, kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere bütün paydaşların kalkınma hamlelerine katılımını teşvik etmektir. Bölgesel Kalkınma Stratejisi ile eşgüdümlü olarak, yerel aktörlerin üstlendiği proje ve faaliyetler ya ulusal kaynaklardan ya da AB’den sağlanacak fonlarla hibe şeklinde desteklenerek; bölge potansiyeli harekete geçirilmeye çalışılmaktadır.


Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslar arası arenada tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetlerin desteklenmesi; insan kaynakları kapasitesinin analizi ve geliştirilmesidir.

Ajans, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi; kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenmektedir. Bunların yanı sıra bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını da gerçekleştirecek olan Ajans, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ederek sonuçlandırmayı hedeflemektedir. AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütecek olan Ajans, hem araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında faaliyet göstermektedir

İşbirliği kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya Bölgesi’nde girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yürütülmekte, bölge üniversitelerinde öğrencilere yönelik eğitim, mentorlük ve danışmanlık programlarımızla geleceğin girişimcilerine rehberlik edilmektedir.